manometer

Merjenje tlaka je analiza uporabljene sile s tekočino (tekočino ali plinom) na površini. Tlak se običajno meri v enotah sile na enoto površine.

Za merjenje tlaka in vakuuma so bile razvite številne tehnike. Instrumenti, ki se uporabljajo za merjenje in prikaz tlaka v integrirani enoti, imenujemo merilniki tlaka ali vakuumski merilniki. Manometer je dober primer, saj uporablja kolono tekočine za merjenje in označuje tlak. Prav tako je široko uporabljen profil Bourdon mehanična naprava, ki meri in označuje ter je verjetno najbolj znana vrsta profila.

Vakuumski merilnik je merilnik tlaka, ki se uporablja za merjenje tlakov, nižjih od atmosferskega tlaka v okolju, ki je nastavljen kot ničelna točka pri negativnih vrednostih (npr. -15 psig ali -760 mmHg je enaka celotnemu vakuumu). Večina merilnikov izmeri tlak glede na atmosferski tlak kot ničelno točko, zato se ta oblika odčitavanja preprosto imenuje "tlak merjenja". Vendar pa je vse, kar je večje od skupnega vakuuma, tehnično oblika tlaka. Za zelo natančne odčitke, še posebej pri zelo nizkih tlakih, se lahko uporablja merilnik, ki uporablja skupni vakuum kot ničelno točko, s čimer se izračuna tlak v absolutnem merilu.